Docent-auteur bedrijfseconomie

Vacature

SmartTrack ontwikkelt een nieuwe methode bedrijfseconomie voor het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs. Hiervoor zoeken wij auteurs die naast hun docentschap een bijdrage willen leveren aan deze nieuwe methode.

De leerstof is binnen deze methode opgesplitst in scherp omschreven concepten, zoals bijvoorbeeld “enkelvoudige interest”, of “solvabiliteit”. Als auteur ontwerpt en schrijft u het theoriegedeelte bij dit leerstuk, eventueel in samenwerking met andere auteurs en specialisten.

Samen met studenten, (oud)-docenten en (software)ontwikkelaars ontwikkelt of ontwerpt u daarnaast ook opdrachten, oefeningen of taken voor dit leerdoel, zowel op papier als digitaal, een en ander al naar gelang dit het beste de overdracht van kennis en vaardigheden dient.

Onze onderwijsfilosofie

SmartTrack ontwikkelt onderwijsmethoden met als doel leerlingen zo veel mogelijk te leren en de docent zo goed mogelijk in staat te stellen les te geven. De methodes voegen zich naar de inzichten en pedagogisch-didactische voorkeuren van de docent, in plaats van andersom.

Het vak en de leerstof staat centraal. Doel van onze lesmethodes is een zo goed mogelijke kennis en kunde van het vak bij te brengen, op een manier die leerlingen tot deelname uitnodigt.

Techniek en computergestuurd leren maken deel uit van onze pakketten, maar staan altijd ten dienste van de docent en de leerstof. De mate waarin deze techniek wordt toegepast, is afhankelijk van de voorkeuren van de docent en passend bij de doelgroep.

Er is veel ruimte voor differentiatie tussen leerlingen op basis van prestatie- en niveauverschil. Deze differentiatie wordt op zo’n manier aangeboden dat dit geen extra belasting voor de docent tot gevolg heeft.

Wij zoeken:
Wij bieden:
Interesse?

Interesse, of op zoek naar meer informatie?  Neem contact op met: Henriëtte van Hedel (tel: 06 – 303 97 830 /e-mail: henriette.vanhedel@smarttrack.education of via ons contactformulier.