Visie

Smart Track > Visie

SmartTrack ontwikkelt onderwijsmethoden met als doel leerlingen zo veel mogelijk te leren en de docent zo goed mogelijk in staat te stellen les te geven.

Het vak

Het vak en de leerstof staat voor ons centraal. Het bestuderen van een specifiek vak blijft de beste manier om kennis en vaardigheden over te brengen. Dat geldt zowel voor de vakspecifieke kennis en vaardigheden, als voor de algemene kennis en vaardigheden die  een stevig fundament bieden in een snel veranderende wereld.

Een goede docent is essentieel voor een succesvolle kennisoverdracht. Onze methodes zijn er om de docent te faciliteren.

Onze pakketten bieden een grote hoeveelheid materiaal waaruit docenten voor hun onderwijs kunnen putten.

De methodes worden zo gemaakt dat zij zich voegen naar de inzichten en pedagogisch-didactische voorkeuren van de docent, in plaats van andersom.

De docent

Computerondersteunend leren

Techniek en computergestuurd leren maken deel uit van onze pakketten, maar staan altijd ten dienste van de docent en de leerstof.

De mate waarin deze techniek wordt toegepast, is afhankelijk van de voorkeuren van de docent en steeds op maat gemaakt voor de doelgroep.

Doel van onze lesmethodes is zo veel mogelijk kennis en kunde over te dragen, op een manier die leerlingen tot deelname uitnodigt.

Er is veel ruimte voor differentiatie tussen leerlingen op basis van prestatie- en niveauverschil. Deze differentiatie wordt op zo’n manier aangeboden dat dit geen extra belasting voor de docent tot gevolg heeft.

Asset 2

De student

Powered by Smart Track Education © 2020